profilaktyka@po.opole.pl
Politechnika Opolska

Profilaktyka na Politechnice Opolskiej

Uzależnienia od narkotyków, alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych stają się coraz większym zagrożeniem dla współczesnej młodzieży. Jak wynika z badań, przeprowadzonych w 2002 roku na polskich uczelniach, problem ten dotyczy również wielu studentów. Z inicjatywy Barbary Labudy, ówczesnego sekretarza stanu Kancelarii Prezydenta RP, powołano zespół wybitnych ekspertów do opracowania standardów profilaktycznych, które zawierają gotowe propozycje działań w środowisku studenckim. Również Politechnika Opolska przystąpiła do Sieci Uczelni Wolnych od Uzależnień, deklarując jasno swoje stanowisko w sprawie zakazu posiadania, zażywania i rozprowadzania środków odurzających na terenie uczelni, oraz propagowania wśród studentów i pracowników politechniki zdrowego, wolnego od nałogów, stylu życia.

         W 2006 roku Rektor Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, powołał na stanowisko pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień dr Aleksandrę Rogowską, której zadaniem jest koordynowanie działań profilaktycznych na terenie naszej uczelni. Przewidywane są  działania edukacyjno - informacyjne i integracyjne dla studentów, oraz rozmaite przedsięwzięcia związane z promocją zdrowego stylu życia. Przeprowadzane również będą systematyczne badania wśród studentów politechniki, mające na celu określenie skali zagrożenia uzależnieniem od środków psychoaktywnych.

Statystyki

Odsłon artykułów:
29339

Gościmy on-line

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Social Widget